Stará Ľubovňa sa dočká juhovýchodného obchvatu, kraj do výstavby investuje 2,3 milióna eur


Foto: Stará Ľubovňa sa dočká juhovýchodného obchvatu, kraj do výstavby investuje 2,3 milióna eur Foto: PSK

Výstavba juhovýchodného obchvatu mesta predpokladá výstavbu novej komunikácie v dĺžke 919,12 m, ktorá bude spájať dve cesty III. triedy. Ide o úseky III/3146 smerom na Jakubany, Nová Ľubovňa - Levočská ulica a III/3120 Stará Ľubovňa – Prešovská ulica s napojením na cestu I. triedy I/68 na trase Stará Ľubovňa – Sabinov – Prešov. Na túto investíciu vyčlenili samosprávy finančné prostriedky zo svojich rozpočtov - mesto Stará Ľubovňa poskytlo 1 milión eur, Prešovský samosprávny kraj sumu 1,35 milióna eur. 

„Som rád, že krajské zastupiteľstvo podporilo túto investíciu. Uvedomujeme si, že Stará Ľubovňa je preťažená dopravou, čo negatívne vplýva na každodenný život jej obyvateľov. Vybudovanie novej komunikácie, možnosť presmerovania nákladnej dopravy z centra mesta by malo podstatne zlepšiť situáciu nielen pre motoristov, ale pre všetkých, ktorí tu žijú alebo mestom prechádzajú,“ uviedol po podpise Memoranda o spolupráci predseda PSK Milan Majerský.

Výstavba obchvatu je významnou i dlho očakávanou investíciou. Stará Ľubovňa sa o ňu usilovala viac ako 20 rokov, plány brzdili výkupy pozemkov i finančná náročnosť zámeru. Reálnejšiu podobu nadobudol obchvat až koncom roka 2015 po úspešnom majetkoprávnom vyrovnaní pozemkov, ktoré mesto odpredalo PSK za jedno eur.

Vstup krajskej samosprávy do procesu realizácie výstavby mal napomôcť získaniu zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu, čo sa ale nepodarilo. Napokon došlo k vzájomnej dohode samospráv združiť vlastné prostriedky a stavbu realizačne zastrešiť práve samosprávnym krajom.

Pre Starú Ľubovňu je to po mnohých rokoch čakania určite dobrá správa. Juhovýchodný obchvat je pre nás kľúčovou investíciou, ktorá zníži dopravnú zaťaženosť centra mesta. Denne tade prejde takmer 6 500 tisíc vozidiel. Benefitov tu vidíme ale viac. Nová komunikácia skráti vzájomnú vzdialenosť Levočskej a Prešovskej ulice o približne 2 kilometre, zníži sa hluk, množstvo exhalátov, ale i nehodovosť na tomto úseku. Pozitívne vnímam aj dopad na rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie atraktivity mesta,“ povedal primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

Prečítajte si viac:


Zdroj: PSK