Stav techniky na cestách kvôli snehu v Prešove


Foto: Stav techniky na cestách kvôli snehu v Prešove

Prvé dni v novom roku sa prejavilo aj počasie, ktoré sprevádzalo mrznúce mrholenie aj snehová pokrývka. Na prešovských cestách sú však mechanizmy od včerajšieho večera a zabezpečujú potrebný a bezproblémový stav vozovky.

Od 17:55 h boli celú noc v službe podľa operačného plánu 3 mechanizmy s posypovým materiálom a postupne zabezpečovali údržbu od najfrekventovanejších ciest až k sídliskovým vedľajším komunikáciám. V týchto chvíľach zabezpečuje údržbu prešovských ciest malé vozidlo s ručným posypom, 2 traktory a 3 posypové mechanizmy, cesty sú pravidelne odhŕňané a posypávané.

Počasie je neustále monitorované, stav klimatických podmienok a priebeh zabezpečovania činností a postupov koordinuje aj dispečer zimnej údržby. Počasie v noci nespôsobilo žiadnu mimoriadnu dopravnú situáciu, MHD premáva rovnako bez meškania.

Prešovský cestný fond tvorí sieť vozidlových komunikácií v celkovej dĺžke 170 km a chodníkov 177 km. Pre zimnú sezónu je každoročne pripravený posypový inertný materiál v celkovom množstve 1 500 ton a 150 ton chemického posypového materiálu, celkový počet 14 mechanizmov je určených na výkon zimnej údržby, t.j. 3 posypové mechanizmy, 2 traktory, multikáry, radlice a iné.

zdroj: presov.sk

Prečítajte si viac: