Colný úrad Prešov zlikvidoval v čističke odpadových vôd v Petrovanoch takmer 834 litrov liehovín


Foto: Colný úrad Prešov zlikvidoval v čističke odpadových vôd v Petrovanoch takmer 834 litrov liehovín Foto: Colný úrad Prešov

Colný úrad Prešov zlikvidoval v čističke odpadových vôd v Petrovanoch takmer 834 litrov liehovín v rôznych spotrebiteľských baleniach. Liehoviny sa stali majetkom štátu, colný úrad ich zabezpečil pri výkone svojej činnosti. Časť z nich mala byť zadržaná v rámci daňového exekučného konania. 

„Fyzická likvidácia tohto tovaru bola vykonaná pod dohľadom colného úradu na prečerpávacej stanici odpadových vôd, a to vyliatím liehu do prítokového žľabu, následne bol lieh zmiešaný s odpadovou vodou, ktorá sa prečerpáva do čističky odpadových vôd a po prechode technologickou linkou bol následne lieh mikrobiologicky rozložený,“ informuje hovorkyňa Colného úradu Prešov Katarína Bebčáková.

Hodnota zlikvidovaných liehovín je vo výške viac ako 3-tisíc eur. Ako uvádza Katarína Bebčáková, colný úrad zohľadňuje pri tovare, ktorý sa stal majetkom štátu, všetky zákonné možnosti, ktoré sa naň vzťahujú. Taktiež počíta s prísnymi hygienickými, bezpečnostnými a ostatnými ochrannými opatreniami viažucimi sa na tovar, ktorý má byť umiestnený na vnútorný trh.

„Napriek tomu, že ide o administratívne náročné konania, colný úrad individuálne zvažuje všetky možné formy realizácie tovaru pred tým, ako pristúpi k jeho likvidácii. Spôsob likvidácie je vykonávaný s maximálnym ohľadom na ochranu životného prostredia,“ dodáva Katarína Bebčáková.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: