POZVÁNKA: Verejný koncert pedagógov a žiakov ZUŠ, UMENIE AKO ŽIVÝ DôKAZ KRÁSY


Foto: POZVÁNKA: Verejný koncert pedagógov a žiakov ZUŠ, UMENIE AKO ŽIVÝ DôKAZ KRÁSY Foto: ZUŠ Svit

Spojená škola, Mierová 134 vo Svite pozýva na verejný koncert pedagógov a žiakov ZUŠ. Koncert sa uskutoční 26.novembra 2017 o 15:00 hod.v Kostole sv. Jozefa, robotníka vo Svite.


Miesto: Kostol sv, Jozefa, robotníka vo Svite
Dátum: 26.11.2017 - 15:00
Zdroj: ZUŠ Svit