Krajské múzeum sprístupní kultúrne aktivity pomocou technológie QR pre nepočujúcich


Foto: Krajské múzeum sprístupní kultúrne aktivity pomocou technológie QR pre nepočujúcich

Podľa údajov žije na Slovensku približne 200-tisíc sluchovo postihnutých ľudí, nepočujúcich približne 12 tisíc a počet posunkujúcich, ktorí ovládajú slovenský posunkový jazyk je dvojnásobný (cca 24 000). Rozvoj životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím je témou pre mnohé rezorty spoločenského, politického i kultúrneho života. Aj kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, medzi nimi prirodzene aj múzeá, majú snahu o osobité komunikačné prístupy, aby tak lepšie sprístupnili svoju ponuku, akceptujúc požiadavky a potreby zdravotne postihnutých občanov.

Múzeum zakúpilo dva tablety, ktoré umožnia prezentáciu videosprievodcu svojich expozícií v posunkovej reči. Videosprievodcu vytvorilo DeafStudio, ktorého zámerom je odbúravanie bariér pre nepočujúcich v jednotlivých kultúrnych inštitúciách v Prešovskom kraji. Cieľom tejto aktivity je vybudovať postupne podmienky prístupnosti pre ľudí s poruchou sluchu pre vybrané kultúrne inštitúcie v rámci finančných možností projektu. Slávnostná prezentácia projektu Sprístupnenie kultúrnych aktivít pomocou technológie QR pre nepočujúcich návštevníkov v Prešovskom kraji – prvá časť sa uskutoční 21.12 2017 o 16.00 hod. v Krajskom múzeu v Prešove - Rákociho paláci, Hlavná 86.Miesto: Rákociho palác, Prešov
Dátum: 21.12.2017 - 16:00


Prečítajte si viac:


Zdroj: KM Prešov