FOTO: Pleseň, exkrementy od hlodavcov či potraviny po záruke. Inšpektori odhalili nedostatky v prevádzkach


FOTO: Pleseň, exkrementy od hlodavcov či potraviny po záruke. Inšpektori odhalili nedostatky v prevádzkach
Galéria: 33 fotiek
Foto: ŠVPS SR

Pleseň, exkrementy od hlodavcov aj potraviny po záruke. To sú najčastejšie problémy, s ktorými sa stretli inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Tí vykonali počas mesiaca február 2024 vyše 3 500 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Kontrolovali 1 186 právnych subjektov a 1 903 prevádzok. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojom webe.

Nedostatky zistili celkovo pri 216 kontrolách, pričom z uvedeného počtu bolo zistených 828 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 65 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 31 právnych subjektov a 52 prevádzok, nedostatky zistili v 22 maloobchodných prevádzkach. 

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov.

„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní,“ informovalo ŠVPS SR. Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 217 blokových pokút v celkovej výške 2 840 EUR.

Závažnejšie nedostatky riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. „V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 58 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 91 000 €,“ konštatovala ŠVPS SR s tým, že najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 8-tisíc eur. 


Kontrolovali aj ovocie a zeleninu

Potravinoví inšpektori v danom mesiaci vykonali aj 239 kontrol kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Nedostatky zistili pri osemnástich kontrolách. „Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami u 1 525 plodín, z čoho 39 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 2,6 % nevyhovujúceho tovaru,“ konštatovalo ŠVPS SR.

Ako ďalej informovali, v maloobchodných jednotkách posúdili 1 433 plodín, z čoho 39 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 181 193,98 kg tovaru, z čoho 299,12 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách zistili nevyhovujúci tovar v množstve 299,12 kg. Pri dovoze vykonali dve kontroly.

Inšpektori hodnotili spolu 57 druhov ovocia a zeleniny. „Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením,“ zdôraznila ŠVPS SR. Za uvedené nedostatky celkovo uložili pokuty vo výške 8-tisíc eur.

Podrobnejšie výsledky z kontrol nájdete na stránke ŠVPS SR.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: