V centre Levoče čoskoro začnú s rekonštrukciou, pribudnú dopravné obmedzenia a uzávierky


Foto: V centre Levoče čoskoro začnú s rekonštrukciou, pribudnú dopravné obmedzenia a uzávierky Foto: Facebook/Mesto Levoča

V piatok 26. apríla začínajú v Levoči s rekonštrukciou a s prácami súvisiacimi s asfaltovaním na severozápadnej časti Námestia Majstra Pavla v úseku od križovania Košickej a Ružovej ulice po budovu Pošty, na Sirotínskej ulici v úseku od križovania s Mäsiarskou ulicou po ulicu Špitálsku a na Gymnaziálnom priechode.

V súvislosti s týmito prácami mesto Levoča upozorňuje na dopravné obmedzenia a uzávierky. Vo štvrtok 25. apríla od 20:00 hod. do piatka 18:00 hod. bude uzatvorená severozápadná časť námestia v úseku od križovania s Košickou ulicou po poštu. 

„V uvedenom termíne v úseku námestia, kde budú prebiehať stavebné práce, nebude možné parkovať, zaparkované vozidlá by znemožnili frézovanie a mohlo by dôjsť k ich poškodeniu. Na parkovanie využite prosím záchytné parkoviská v hradbových priekopách. Obchádzková trasa je vedená po Ružovej, Vetrovej, Uholnej a Kláštorskej ulici,“ uvádza mesto.

MHD bude premávať bez obmedzení, zásobovanie miestnych prevádzok bude povolené zásobovacím vozidlám. Juhovýchodná časť námestia bude dopravne prístupná z Vysokej ulice.  V piatok 26. apríla budú uzatvorené Gymnaziálny priechod a Sirotínska ulica z dôvodu frézovania asfaltového krytu vozovky. 


Okrem toho bude v pondelok 29. apríla úplne uzatvorená Sirotínska ulica z dôvodu kompletnej rekonštrukcie spočívajúcej vo výmene konštrukčných vrstiev vozovky a chodníkov s asfaltovým krytom, výmene obrubníkov a doplnení líniového odvodňovacieho žľabu.

„V nasledujúcich dňoch budú prebiehať práce súvisiace s lokálnou výmenou obrubníkov, výškovou úpravou poklopov inžinierskych sietí, dažďových vpustí a obrubníkov. Tieto práce budú prebiehať za stálej dopravy s dočasnými dopravnými obmedzeniami,“ uvádza mesto v príspevku na sociálnej sieti.

Námestie Majstra Pavla a Gymnaziálny priechod budú počas asfaltovania opätovne uzatvorené. Mesto bude o termíne asfaltovania včas informovať. Obyvateľov a účastníkov cestnej premávky mesto žiada o zhovievavosť a súčinnosť pri realizácii prác.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: