V historickom centra Prešova pribudol 3D model mesta, stvárňuje aký bol v roku 1768


Foto: V historickom centra Prešova pribudol 3D model mesta, stvárňuje aký bol v roku 1768
Galéria: 3 fotky
Foto: Mesto Prešov

Od 17. januára 2018 je verejnosti sprístupnený bronzový historický 3D model mesta Prešov. „Historický 3D model ukazuje Prešov, aký bol v roku 1768. Je našim príspevkom k skrášleniu centra mesta i k zvýšeniu atraktivity Prešova pre turistov,“ uviedla prešovská primátorka Andrea Turčanová. Bronzový 3D model stvárňuje historickú podobu jadra Prešova z 18. storočia, vrátane hradieb, vstupných brán do mesta, či už zaniknutých budov, ako bola niekdajšia radnica v priestore Južného parku. Jeho autori Mgr. art. Peter Beňo a Bc. Ján Poľanský však do diela zakomponovali aj ďalší prešovský unikát 49. rovnobežku, ktorá je zvýraznená aj nasvietením. 

Model je umiestnený na Hlavnej ulici, pri Šarišskej galérii, nápisy na ňom sú aj v brailovom písme. „Model sme vytvorili podľa veduty z roku 1768, ktorá detailne zachytáva stav mesta v danom období. Patrí pritom medzi najprepracovanejšie historické veduty na území Slovenska. Do diela sme však vložili aj mladšie historické pamiatky, poslúžila nám k tomu tiež katastrálna mapa z polovice 19. storočia. V zásade sme sa snažili čo najvernejšie zreprodukovať históriu tak, aby návštevník mal relevantný pohľad na to ako mesto v tom čase vyzeralo, aký malo pôdorys či opevnenie. Veríme, že toto dielo poslúži aj ako edukačná pomôcka, aby sa návštevník mohol nadýchnuť histórie, ktorá z neho sála,“ priblížil historický model autor Peter Beňo.

Jeho cieľom je vytvoriť nové produkty cestovného ruchu, ktoré zatraktívnia kultúrne a prírodné dedičstvo

Model bol vytvorený ako súčasť spoločného projektu s názvom História miest v novodobom dizajne, ktorý  realizujú mestá Prešov a poľské Krosno v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. „Spracovatelia sa úlohy zhostili s plnou zodpovednosťou, vložiac do diela svoj ľudský i odborný potenciál. Máme pred sebou hotové dielo a chcem veriť, že bude slúžiť nielen návštevníkom ale aj Prešovčanom k hlbšiemu poznaniu histórie mesta s pretavením smerom k budúcnosti,“ zhodnotila novinku v centre mesta prešovská hlavná architektka Mária Čutková.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo
Zdroj: Mesto Prešov