Prešovskému kraju pomôže Catching- up Regions - šanca pre rozvoj a zamestnanosť regiónu


Foto: Prešovskému kraju pomôže Catching- up Regions - šanca pre rozvoj a zamestnanosť regiónu
Galéria: 3 fotky
Foto: PSK

Prešovský samosprávny kraj podpísal v stredu 24. januára 2018 v Evanjelickom kolégiu v Prešove spoluprácu s Európskou komisiou a Svetovou bankou. Zároveň vstúpil do európskej iniciatívy Catching-up Regions, ktorej cieľom je podpora menej rozvinutých, tzv. „dobiehajúcich“ regiónov. Prvotnou úlohou je identifikovať problematické oblasti, ktorých riešenia by pozitívne ovplyvnili sociálny a ekonomický rozvoj kraja.

Vstup Európskej komisie a Svetovej banky do procesu implementácie považuje predseda Prešovského samosprávneho kraja za garanciu zdynamizovania ekonomického rozvoja a nových pracovných príležitostí. „Sme jedným z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska. Zaostávame koncentráciou priamych zahraničných investícií, dopravnou infraštruktúrou, boríme sa s vysokou nezamestnanosťou, nízkymi mzdami, odlivom ľudí za prácou. Všetko, čo nám pomôže zvrátiť tento vývoj, naštartovať rast a znížiť regionálne rozdiely, vnímame ako skvelú šancu pre lepšiu budúcnosť kraja, v ktorej sa chceme aktívne angažovať,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Prvá fáza implementácie by mala trvať približne jeden rok a bude vypracovaná za pomoci Svetovej banky

„Európska komisia je tu na to, aby sme pomáhali samosprávam čo najlepšie využiť štrukturálne a investičné fondy tak, aby sme podporili priemysel, malé a stredné podniky, a tým hospodársky rast a zamestnanosť. Spolu s odborníkmi zo Svetovej banky chceme zabezpečiť dostatok dobre platených pracovných miest a prosperitu pre celý región,“ pokračuje Erich Unterwurzacher, riaditeľ sekcie pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie.

Iniciatívu podporuje aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. „Táto spolupráca našich expertov so samosprávou by mala byť akýmsi katalyzátorom ekonomického rozvoja v regióne. Prichádzame s našimi skúsenosťami, vedomosťami, expertízou, aby sme tempo čerpania eurofondov výrazne zefektívnili a zrýchlili. Hlavným zdrojom na realizáciu jednotlivých opatrení budú zdroje z operačných programov, na ktoré má Slovensko dosah,“ dodal Antony Thompson zo Svetovej banky, národný manažér pre Bulharsko, Českú republiku a Slovensko.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo
Zdroj: PSK