1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON v Prešove. Programátori ale aj študenti informatiky môžu ukázať svoje nápady


Foto: 1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON v Prešove. Programátori ale aj študenti informatiky môžu ukázať svoje nápady Foto: Mesto Prešov

18. - 20. mája 2018 počas prešovských otvorených dát sa v priestoroch mestského úradu v Prešove uskutoční prvý programátorsky maratón. 1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON bude ukazovať, či je ich možné využiť otvorené dáta aj nenáročnými aplikáciami. Po minuloročnom pozitívnom hodnotení zverejňovania stovky mestských datasetov a získaní prestížneho ocenenia Cena ITAPA 2017 chce radnica usporiadať tvorivé stretnutie tých, pre ktorých sú kvalitné datasety základnou „surovinou“ pre tvorbu aplikácií.

Čo je Hackathon?

Hackathon (programátorský brainstorming) je podujatie pre programátorov, dizajnérov, grafikov, študentov a ďalších, na ktorom sa vytvorí niekoľko tímov (aj z ľudí, ktorí sa prvý krát v živote vidia), ktoré intenzívne pracujú na zvolenom zadaní (riešení problému) počas víkendu.

Výsledné riešenia sú verejne prístupné a prezentované komisii, ktorá určí víťaza. Víťazom je však každý. Členovia tímov majú  možnosť vyskúšať nové technológie, zoznámiť sa s novými dátami, získať nové kontakty. Usporiadateľ hackathonu získa nový pohľad na tému, ktorej sa hackathon týkal.

Zadaním môže byť:

  • vyriešenie nejakého problému,
  • kreatívne využitie dostupných dát a informácií,
  • vytvorenie webu, mobilnej aplikácie,
  • použitie novej technológie inovatívnym spôsobom a pod. 

Zámerom podujatia je:

  • získať, poskytnúť a použiť údaje o doprave MHD,
  • vizualizovať zaujímavým spôsobom geo data mesta Prešov prostredníctvom opensource GIS nástrojov,
  • prepojiť, vyhodnotiť a prezentovať zverejnené údaje, napr. z ekonomickej oblasti samosprávy,
  • zistiť o aké nové mestské datasety je záujem,
  • a iné inovatívne aplikácie prospešné pre obyvateľov mesta.

Zúčastniť sa môžu všetci programátori, dizajnéri, grafici, web developeri ale aj študenti informatiky. Svoje nápady a predstavy môžu poslať na kontaktnú adresu smartcity@presov.sk. Najlepšie aplikácie budú odmenené zaujímavými finančnými cenami. Prihlasovanie sa začne začiatkom apríla.

Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Prešov