Pre 43 541 žiakov začínajú maturity, dnes žiaci píšu test a slohovú prácu zo slovenského jazyka


Foto: Pre 43 541 žiakov začínajú maturity, dnes žiaci píšu test a slohovú prácu zo slovenského jazyka Foto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dnes 13. marca 2018 začína pre 43 541 žiakov v 707 stredných školách skúška dospelosti. Písomne maturitné testy budú žiaci postupne písať zo slovenčiny, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z materinského jazyka. 40 202 maturantov dnes píše externý test a slohovú prácu zo slovenského jazyka a 1 840 žiakov maturuje s maďarského jazyka.

V stredu 14. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Najčastejšie si maturanti vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti 36 328 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemčina (3 397 žiakov) a ruština (870 žiakov). Francúzštinu si vybralo 33 maturantov, španielčinu 13 a najmenej žiakov už tradične bude maturovať z talianskeho jazyka – traja,“ informuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  v školskom roku 2017/2018 Slovenský jazyk a literatúra:


  • 1. „A načo je sloboda, ak nie na to, aby si sa angažoval?“ J. P. Sartre (Diskusný príspevok)
  • 2. Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú stále rovnaké (Úvaha)
  • 3. Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám (Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia)
  • 4. Priateľ mi podal ruku v pravý čas (Rozprávanie)

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 Slovenský jazyk a slovenská literatúra :

  • 1. „Nie sme zlí, azda bývame bezradní, bez chýb nie je nik.“ Boris Filan, text piesne skupiny Elán (Charakteristika mladej generácie)
  • 2. Mohlo to dopadnúť aj horšie (Rozprávanie)
  • 3. Dôležitosť športu v živote človeka (Výklad)
  • 4. Miesto hudby v mojom živote (Úvaha)

Zajtra 15. marca, čaká 6 143 maturantov ktorí sa prihlásili na maturitu z matematiky, externý test z tohto predmetu. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 16. marca test a slohová práca z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre žiakov škôl týchto národnostných menšín. V prípade maďarského jazyka a literatúry ich bude písať 1 833 žiakov, ukrajinský jazyk a literatúra čaká 21 maturantov.

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája 2018 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 3. – 4. mája 2018. Náhradný termín písomných maturít, ktorý je určený pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 10. – 13. apríla 2018. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 4. do 7. septembra 2018.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR