Na trati Starý Smokovec–výhybňa Tatranská Polianka–Vyšné Hágy dôjde na 2 dni k obmedzeniam


Foto: Na trati Starý Smokovec–výhybňa Tatranská Polianka–Vyšné Hágy dôjde na 2 dni k obmedzeniam Foto: ilustračné

Železnice Slovenskej republiky informujú, že v dňoch 2. a 3. mája 2018, v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. sa budú v úseku Starý Smokovec – výhybňa Tatranská Polianka – Vyšné Hágy realizovať výlukové práce.

Dôvodom týchto prác je smerová a výšková úprava železničného zvršku s úpravou koľajového lôžka do predpísaného profilu, práce budú ŽSR vykonávať vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na tieto výlukové práce bude v uvedenom úseku zabezpečená náhradná autobusová doprava.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

Prečítajte si viac:Zdroj: ŽSR