Mladého Lukáša obvinili neprávom, 19. feburára ho pustili


Foto: Mladého Lukáša obvinili neprávom, 19. feburára ho pustili

V sobotu 21.02.2014 zvolalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove mimoriadnu tlačovú besedu k prípadu vraždy pumpára vo Veľkej Lomnici. Stalo sa tak po medializovaní informácií ohľadom neprávom zadržaného mladíka. Polícia ho 19. februára prepustila, momentálne teda nie je zadržaný nikto a vrah stále uniká. Polícia stále preveruje viacero verzií.

Krajský policajný riaditeľ Dušan Sabol tvrdí, že nešlo o policajný omyl. Zadržiavanie Lukáša a jeho zatknutie desiatkami ozbrojených kukláčov bolo v súlade so zákonom. Viaceré médiá totiž považujú takýto zákrok za urýchlený a prehnaný, polícia vydala k prípadu aj stanovisko. Tam vysvetľuje svoj postup v tomto konkrétnom prípade.


Prepadnutie pumpy

Oficiálne stanovisko polície z tlačovej besedy:

Vzhľadom na udalosti posledných dní v súvislosti s prípadom obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorému došlo dňa 29.01.2015 na benzínovom čerpadle pri obci Veľká Lomnica, okr. Kežmarok, sme sa rozhodli zverejniť časť informácií z priebehu vyšetrovania.

Vykonaním neodkladného a neopakovateľného úkonu bolo v tejto veci dňa 30.01.2015 začaté trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. e/ Trestného zákona. Na uvedenom mieste činu bolo zaistených viacero druhov stôp, ktoré v tomto štádiu nie je možné bližšie špecifikovať. V danej veci bolo s cieľom zistiť páchateľa tohto obzvlášť závažného zločinu vytýčených viacero kriminalistických verzií. Policajný zbor sústredil väčšie množstvo informácií od viacerých zdrojov, ktoré musí zákonným spôsobom preveriť.

V rámci preverovania jednej z verzií disponoval Policajný zbor informáciami, že osoby majúce vzťah ku miestu udalosti aj poškodenému, majú v nelegálnej držbe zbraň a strelivo, druhovo zodpovedajúce stopám zaistenými na mieste činu. Na základe uvedeného boli na viacerých miestach okresov Poprad a Kežmarok vykonané domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. V rámci týchto úkonov a na základe vykonaných operatívnych previerok došlo k zadržaniu podozrivej osoby, ktorá sa už v minulosti dopúšťala páchania aj násilnej trestnej činnosti.

Pri prehliadkach vykonaných dňa 18.02.2015 bolo zaistených viacero nelegálne držaných zbraní a väčšie množstvo nelegálne držaného streliva. Zaistený bol samopal a dve krátke guľové zbrane. Z taktických dôvodov nebudeme bližšie špecifikovať typ zbraní a streliva. Jedna zo zaistených zbraní a zaistené strelivo druhovo zodpovedá zbrani a strelivu, ktoré boli použité pri spáchaní trestného činu vraždy.

Zaistené zbrane a strelivo budú podrobené kriminalisticko expertíznemu skúmaniu na zistenie súvislostí so spáchaným skutkom vraždy. Trestno-právna zodpovednosť vo vzťahu k nedovolenému ozbrojovaniu je v štádiu vyšetrovania. Informácie k nelegálne držaným zbraniam a strelivu sa potvrdili, nakoľko zaistená zbraň a strelivo druhovo zodpovedá vražednej zbrani a použitému strelivu. Súvis zadržanej podozrivej osoby so spáchaným skutkom sa doposiaľ nepotvrdil a preto osoba bola dňa 19.02.2015 zo zadržania prepustená.   

zdroj: KR PZ

Miesto: -
Dátum: 22.02.2015