V projekte Priblížime si históriu prácou vlastných rúk ochutnáte jedlá našich predkov


Foto: V projekte Priblížime si históriu prácou vlastných rúk ochutnáte jedlá našich predkov Foto: tripolitana.sk

Krajské múzeum Prešov Vás pozývajú na 1. podujatie z projektu Priblížime si históriu prácou vlastných rúk - Stravovanie od doby kamennej po včasný stredovek, príprava jedál a ochutnávky. Podujatie sa koná 20. júla 2018 od 15:00 hod. do 18:00 hod. v Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou.

Program podujatia:

  • Oboznámenie sa so stravovacími návykmi našich predkov
  • Ukážka lovu zveri a rozkladanie ohňa v paleolite
  • Mletie obilia na pravekých žarnovoch a na rotačnom kamennom mlynčeku (možnosť vyskúšania)
  • Výroba chleba v praveku (nekvasené placky) a v stredoveku (klasický chlieb)
  • Varenie a ochutnávka slovanskej kaše
  • Strážcovia pravekých pokladov storočí o.z.
  • Ukážky prípravy pravekých a stredovekých jedál - tvorivá dielňa


Miesto: Archeopark Hanušovce nad Topľou
Dátum: 20.07.2018 - 15:00
Zdroj: tripolitana.sk