Krajské múzeum v Prešove, čo si môžeme pozrieť?


Foto: Krajské múzeum v Prešove, čo si môžeme pozrieť?

1.10.2013 – 31.12.2015
Vtáctvo Prešovského okresu

26.3.2015 – 17.5.2015
Michal Smetanka a jeho zbierka ľudových hudobných nástrojov

19.3.2015 – 31.5.2015
Nemé spoločníčky. Historické fajky zo 17.- 20. storočia

23.4.2015 – 24.5.2015
…Doma najlepšie - autorská výstava výtvarnej fotografie Andreja Belovežčíka.

21.5.2015 – 19.7.2015
Krása maľovaných lád - Lada, pajstruna, alebo šafáreň, je truhlica, ktorá v minulosti tvorila neoddeliteľnú súčasť interiéru domácností

Stále expozície
1. Historické zbrane – vývoj zbraní od najstarších čias až po 20. storočie.
2. Historické hodiny – pohľad na remeselno-umelecké stvárnenie hodín.
3. Prešov v dejinách od 9. – 19. storočia
4. 100 rokov korunovej meny.
5. Historický nábytok a bytové doplnky – dokumentuje úroveň bývania mestskej vrstvy.
6. Dejiny čipkárstva v Soľnej bani – venované histórii výroby čipiek v tomto regióne.
7. Z pokolenia na pokolenie – národopisná expozícia, prehľad tradičnej materiálnej a duchovnej kultúry ľudu Šariša.
8. Salašníctvo na Šariši – obraz tradičného spôsobu chovu oviec.
9. Z dejín hasičstva na Slovensku
10. Zima na Šariši
11. Neživá príroda


Expozície sú prístupné verejnosti:
pondelok: voľný deň
utorok – piatok: 9.00 hod. –17.00 hod.
sobota: voľný deň
nedeľa: 14.00 hod. – 18.00 hod.
1. a 8. máj otvorené od 14.00 hod – 18.00 hod.

Adresa:
Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov
Tel.: 051/77 347 08, 051/75 982 20
Fax: 051/ 77 212 25
e-mail: krajskemuzeumpo@stonline.sk
www.muzeumpresov.sk

Vstupné do expozícií:
Dospelí : 2,00 €
Školopovinné deti, študenti, dôchodcovia do 70 rokov : 1,00 €
Deti predškolského veku, ZŤP a dôchodcovia nad 70 rokov : 0,50 €
Vstupné na jednotlivé výstavy :  0,50 €

Miesto: -
Dátum: 21.04.2015