14 máj 2018 - 10:37
Miroslava Ondáková

V rámci projektu Modernizácia cestného spojenia otvorili zrekonštruované úseky Prešov - Bardejov

Foto: V rámci projektu Modernizácia cestného spojenia otvorili zrekonštruované úseky Prešov - Bardejov
Foto: PSK
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) ako projektový partner reagovala na výzvu vyhlásenú ešte v januári 2016 predložením žiadosti o poskytnutie finančného príspevku spolu s vedúcim partnerom projektu Malopoľským vojvodstvom. 

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov predstavuje čiastku vyše 7 miliónov eur. Na slovenskej strane sa pritom preinvestovalo približne 3,5 milióna eur, pričom 10 % bolo financovaných zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5 % zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja.

Realizáciou projektu sa sledovalo posilnenie regionálnej mobility prepojením dopravných uzlov s infraštruktúrou tzv. medzinárodného koridoru TEN-T. Zhotoviteľom stavebných prác sa po verejnom obstarávaní stala EUROVIA SK, a.s.

V rámci projektu došlo k modernizácii 8,606 km ciest na troch stavebných objektoch RaslaviceJanovce v dĺžke 5,023 km, Kľušov - Bardejov" onclick="ga('send', 'event', 'tagy', 'prispevky');">Bardejov v dĺžke 1,933 km a RegetovkaBecherov v dĺžke 1,65 km a k rozsiahlej rekonštrukcií 2 mostných objektov. Práce na úsekoch sú ukončené a momentálne prebieha preberacie konanie.

Na túto stavbu sme mimoriadne hrdí. Začali sme s rekonštrukciou cesty II/545 ako spojnice krajského mesta Prešov a okresného mesta Bardejov, ktorá bola v zlom stavebno-technickom stave. V rekonštrukcii tejto cesty budeme pokračovať aj naďalej v úseku Kapušany - Tulčík - Demjata a Janovce – Kľušov,“ informoval Peter Kočiško, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom SÚC PSK v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 realizuje súbežne viaceré veľké cestné projekty. Jedným z nich je Rozvoj cestnej infraštruktúry SninaMedzilaborce" onclick="ga('send', 'event', 'tagy', 'prispevky');">Medzilaborce – Krosno v hodnote 2,4 mil. €, v rámci ktorého sa revitalizujú úseky Medzilaborce – Palota, Čabalovce – Hostovice v dĺžke 12,3 kilometra. Druhým úspešným projektom je Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno za 2,3 mil. eur, ktorý sa týka ciest Miroľa – Staškovce, Makovce – Staškovce v dĺžke 8,7 kilometra.  

V súčasnom období prebieha proces verejného obstarávania v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa, ktorý za takmer 3,5 miliónov eur umožní rekonštrukciu úsekov Slovenská VesSpišská Stará Ves a Haligovce v celkovej dĺžke takmer 22 kilometrov. Výsledkom cezhraničnej spolupráce je aj schválený projekt Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor, ktorý by mal slovenskej strane priniesť modernizáciu 8 km ciest Raslavice –Lopuchov a Stuľany – Kuková za približne 2,5 mil. eur.
Zdroj: TS PSK


Dopravný servis
D1
Prekážka na ceste
11:17
D1
Stacionárny radar
11:16
Košická
Policajná hliadka
10:17
D1
Prekážka na ceste
10:15
Sabinovska
Kolóna
08:14
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.