Muž vydieral mladé dievčatá a nútil ich natáčať sexuálne praktiky na video


Foto: Muž vydieral mladé dievčatá a nútil ich natáčať sexuálne praktiky na video Foto: KRPZ Prešov

Odbor kriminálnej polície KR PZ v Prešove prostredníctvom vlastnej vyhľadávacej a analytickej činnosti objasnil prípad zločinu výroby a rozširovania detskej pornografie v súbehu s vydieraním. Z uvedených zločinov vyšetrovateľ obvinil 35 ročného muža z okr. Michalovce, prechodne žijúceho v Českej republike. Na prípade sa v rámci medzinárodnej spolupráce aktívne podieľali justičné a policajné zložky Českej republiky v rámci právnej pomoci.

Obvinený z miesta svojho prechodného pobytu (v Českej republike) prostredníctvom internetových sociálnych sietí, v období prinajmenšom od 04.06.2012 až do zadržania (28.05.2015) vyhľadával a pod fiktívnou identitou klamlivo oslovoval deti - dievčatá. Pri konverzácii s nimi ľsťou získaval ich prístupové heslá k účtom vytvoreným na sociálnych sieťach, ale aj prístupové heslá od účtov vytvorených na iných internetových serveroch.

Po tom, čo mu takto oslovené dievčatá odoslali prístupové údaje k svojím účtom, menil im na nich prihlasovacie heslá, čím pôvodným majiteľom účtov znemožnil s nimi disponovať. Obsah takto odcudzených účtov prehľadával, pričom sa zameriaval najmä na súkromnú komunikáciu týchto osôb a následne pôvodných vlastníkov týchto účtov vydieral a nútil vykonávať pred web kamerou ich počítača s pomocou programu Skype rôzne sexuálne praktiky. Videá a fotografie z tohto konania si ukladal do svojho počítača.

Vzápätí začal poškodené vydierať pod zámienkou vrátenia ich účtov tak, aby mu na základe jeho pokynov vyhotovili rôzne videá alebo fotografie so sexuálnym motívom. Nátlakom ich nútil, aby plnili jeho požiadavky, nakoľko poškodeným osobám hrozil, že na internete zverejní diskrétne informácie, ktoré získal pri prehľadávaní ich účtov, najmä intímne fotografie, resp. videá, ktoré takto našiel, resp. zverejní intímne materiály, ktoré eventuálne získal.

Dotknuté osoby mu v strachu, aby nezverejnil ich kompromitujúce materiály vyhotovovali a tieto mu prostredníctvom internetu odosielali ako nové videá a fotografie. Na nich podľa inštrukcií, ktoré im odosielal, obnažovali svoje telo a vykonávali na sebe sexuálne praktiky. Takto získanými fotografiami a videami ich opätovne nútil, aby pre neho vyhotovovali ďalšie fotografie a videá, kde na základe jeho pokynov museli tieto osoby vykonávať na sebe intenzívnejšie a perverzné sexuálne praktiky.

V niektorých prípadoch obvinený takto získané fotografie a videosúbory osôb následne aj tak prostredníctvom internetu zverejnil v prostredí blízkom týchto osôb. Následkom jeho konania boli aj snahy detí siahnuť si na vlastný život.

Pri zisťovaní identity obvineného, ale aj identity ďalších poškodených osôb bol analyzovaný pomerne rozsiahly súbor dát (6.154 emailov, 189.789 chatových správ, 2.456 správ odoslaných prostredníctvo sociálnych sieti, 4.232 údajov v súvislosti s technickými parametrami pripojenia, tisícky fotografii a desiatky videí).

Vykonanou analýzou získaných dát bol identifikovaný ako podozrivý – občan Slovenskej republiky Dávid Š.

Zároveň bol ustálený jeho aktuálny pohyb - Horšovský Týn, Česká republika, kde bol aj na základe Európskeho zatýkacieho rozkazu zadržaný. Následne bola v rámci právnej pomoci vykonaná domová prehliadka v mieste jeho prechodného bydliska a prehliadka iných priestorov a pozemkov na jeho pracovisku. Sudca (v Plzni) obvineného vzal do väzby, pričom v najbližšej dobe sa bude rozhodovať o jeho vydaní na Slovensko.

Miesto: -
Dátum: 03.06.2015Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu