Vláda schválila komplexný návrh opatrení na ochranu Karpatských bukových pralesov


Foto: Vláda schválila komplexný návrh opatrení na ochranu  Karpatských bukových pralesov Foto: ilustračné

Slovensko pokračuje v úsilí zaistiť čo najdôslednejšiu ochranu takzvaných Karpatských bukových pralesov. Tie vytvárajú reťaz ostrovov pôvodného lesa, ktorý rástol tisícky rokov. Celá lokalita pozostáva zo 78 komponentov, vrátane 4 slovenských, ktoré sa nachádzajú na území 12 európskych štátov. Vláda dnes schválila komplexný návrh opatrení ako slovenskú lokalitu ochrániť pred ťažbou. Zároveň predstavila možnosti ako zaistiť v lokalite rozvoj ekoturizmu a alternatívnych zdrojov príjmov, ktoré by nahradili sociálno-ekonomické dopady zastavenia ťažby dreva.

Hlavnou prioritou je do konca roka 2017 jasne stanoviť hranice lokality. Zároveň je nevyhnutné v čo najkratšej dobe legislatívne zabezpečiť ochranu územia pred ťažbou. „Považujem za viac ako dôležité zachovať lokalitu v maximálnej možnej miere a v maximálnom možnom rozsahu. Samotná značka UNESCO len podčiarkuje, ako je naše úsilie dôležité,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos. Podľa jeho slov ideálnym riešením je vyhlásenie bezzásahových zón v najcennejších územiach na rozlohe minimálne 5700 hektárov.

Ministerstvo životného prostredia už v minulosti spravilo viacero krokov na ochranu Karpatských bukových pralesov. V máji tohto roka envirorezort zorganizoval medzinárodnú konferenciu v Bardejove, ktorej nosnou témou bol práve potenciál značky UNESCO pre rozvoj ekoturizmu. Významný posun predstavovalo aj schválenie Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017-2026, ktorý schválila vláda v júli 2016. A minulý rok nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch, ktorá je súčasťou Karpatských bukových pralesov.Lokalita s pôvodným názvom Karpatské bukové pralesy bola zapísaná na Zoznam svetového dedičstva UNESCO v roku 2007.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: MŽP SR