Kúriť nie je dovolené čímkoľvek. Za znečisťovanie ovzdušia hrozí pokuta až 5-tisíc eur


Foto: Kúriť nie je dovolené čímkoľvek. Za znečisťovanie ovzdušia hrozí pokuta až 5-tisíc eur Foto: pixabay.com

Od 1. júla 2023 platí na Slovensku nový zákon o ochrane ovzdušia. S ním sú spojené určité povinnosti a požiadavky pre vykurovanie tuhým alebo kvapalným palivom. Vedenie mesta Prešov upozorňuje obyvateľov na nové pravidlá a informuje o spôsoboch, ako v zime chrániť životné prostredie. 

Kúriť nemožno čímkoľvek. Pri spaľovaní nevhodného materiálu totiž dochádza k úniku toxických splodín. Tuhé palivo je navyše zdrojom množstva emisí, ktoré majú počas teplotnej inverzie, kedy teplota vzduchu rastie s výškou, tendenciu držať sa pri zemi. Tým negatívne ovplyvňujú ovzdušie v bezprostrednom okolí ľudských obydlí. 

Niektoré oblasti sú viac náchylné na vytvorenie tepelnej inverzie, kvôli ktorej sa znečistený vzduch takmer nehýbe aj niekoľko dní za sebou. Koncentrácia prachových častíc je vysoká najmä v oblastiach s hustou zástavbou a s vysokým podielom domov, ktoré vykurujú tuhými palivami. 

Znečistený vzduch nemusí byť cítiť ani vidieť, to však neznamená, že neškodí ľudskému zdraviu,“ vysvetľuje Dagmar Vojteková, vedúca Odboru životného prostredia Mestského úradu Prešov. V prípade dlhodobého vdychovania môže spustiť mnohé, najmä respiračné ochorenia. Najviac ohrozené sú deti a starí ľudia. 


Pravidlá bezpečného vykurovania: 

  1. Používajte len palivá odporúčané výrobcom vykurovacieho zariadenia.
  2. Spaľujte len čisté drevo s vlhkosťou do 20 percent.
  3. V kotloch spaľujúcich uhlie používať palivo s požadovanou sírnatosťou.
  4. Nespaľujte mokré drevo, drevotriesku, OSB dosky, rámy okien, stavebný odpad ani chemicky ošetrené drevo.
  5. Nikdy na vykurovanie nepoužívajte komunálny odpad.
  6. Dodržujte správny postup pri rozpaľovaní. 
  7. Pravidelne čistite vykurovacie zariadenie, ako aj komín a dymovod. 
  8. Dodržiavajte rady výrobcu pre správne rozkurovanie a prikladanie.

Nová legislatíva umožňuje kontrolovať porušovanie pravidiel aj priamo v domácnostiach. Kontroly sa môžu vykonať len na základe podnetov prijatých od občanov. V Prešove možno takéto podozrenie nahlásiť mestskému úradu, prípadnú kontrolu vykoná Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo iná odborne kvalifikovaná osoba. Tá môže na základe platného podnetu vstúpiť na daný súkromný pozemok. 

Pokiaľ sa inšpekciou dokáže spaľovanie nepovolených materiálov, vinníkovi hrozí pokuta do výšky až 5-tisíc eur. V prípade, že nie je možné vinníka identifikovať, sa za za zodpovedného bude považovať majiteľ daného objektu. 

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo