Aj Prešov sa zapája do Európskeho týždňa znižovania množstva odpadu. Tohtoročnou témou sú obaly


Foto: Aj Prešov sa zapája do Európskeho týždňa znižovania množstva odpadu. Tohtoročnou témou sú obaly Foto: pixabay.com

Európsky týždeň znižovania množstva odpadu je najväčšia kampaň na zvýšenie povedomia o predchádzaní vzniku odpadu v Európe. Tento rok sa koná v dňoch od 18. do 26. novembra 2023 a jeho témou je tentokrát jeden z najvýraznejších zdrojov znečistenia – obaly. 

Podujatie prebieha každoročne od roku 2009. Väčšinou sa koná v posledný alebo predposledný novembrový týždeň. Každý rok spája jednotlivcov, školy, podniky, samosprávy, mimovládne organizácie a združenia, ktoré sa venujú osvete o potrebe znižovania environmentálnej záťaže ľudstva.

Do tohtoročnej kampane sa zapojilo aj mesto Prešov, ktoré v spolupráci s so spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a.s. pripravilo Manuál správneho triedenia odpadov. Ide o prehľadnú a jednoduchú brožúrku, ktorá má občanom pomôcť pri správnom triedení odpadu a znižovaní negatívnych dopadov na životné prostredie.

Manuál bude v priebehu decembra distribuovaný do každej domácnosti v meste. Okrem iného obsahuje tipy o tom, ako predísť zbytočnému vytváraniu odpadkov. Mesto zverejnilo najdôležitejšie zásady aj na svojom oficiálnom webe

  1. Nekupujme zbytočné obaly. 
  2. Obchody s predajnou plochou nad 100 metrov štvorcových, ktoré ponúkajú nápoje v jednorazových obaloch, sú povinné zaradiť do svojej ponuky aj nápoje rovnakého druhu v opakovane použiteľných obaloch, ak majú také k dispozícií. Predajcu, u ktorého nakupujeme, môžeme o takúto možnosť požiadať. 
  3. Odsledujme či predajcovia dodržujú povinnosť spoplatňovať plastové tašky. Jedinou výnimkou z tohto pravidla sú tenké mikroténové sáčky slúžiace ako primárny obal pre nebalené potraviny, ako sú zelenina, ovocie, pečivo či oriešky. 
  4. Nosme si na nákupy svoje vlastné, opakovateľne použiteľné obaly.
  5. Pokúsme sa vo svojom okolí vyhľadať bezobalové obchody. 
  6. Neplytvajme potravinami.
  7. Dôkladne trieďme všetky odpady, ktoré produkujeme.
  8. Zapájajme sa do akcií a iniciatív zameraných na čistenie prírody od odpadkov.
  9. Informujme svojich blízkych o Európskom týždni znižovania odpadu a problematike odpadov. 
  10. Pokúsme sa iniciovať opatrenia na znižovanie množstva vyprodukovaného odpadu doma, v práci, v škole, v komunite či v obci, kde bývame. 

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: