Mesto Kežmarok plánuje zadržať, čo najviac dažďovej vody, aby sa poistilo pred dopadmi klimatickej zmeny


Foto: Mesto Kežmarok plánuje zadržať, čo najviac dažďovej vody, aby sa poistilo pred dopadmi klimatickej zmeny Foto: Mesto Kežmarok

V utorok 21. novembra mesto Kežmarok začalo s výkopovými prácami v areáli Základnej školy s materskou školou Nižná brána, kde spúšťa realizáciu projektu vodozádržných opatrení. Do konca roka 2023 ich plánuje zaviesť v celom meste. Samospráva tiež rozbehla výstavbu dažďovej kanalizácie, do ktorej sa napoja dažďové zvody zo strechy školy.

V súčasnosti je už osadená aj retenčná nádrž na zadržiavanie vody. Areál tejto školy je podľa mesta unikátom v tom, že tu budú takmer všetky ekologické prvky projektu, čo sú zelená stena, dažďová kanalizácia, dažďová záhrada a retenčná nádrž.

Mesto Kežmarok reflektuje snahu adaptovať sa na nepriaznivé podmienky pri výkyvoch počasia ovplyvnených globálnym otepľovaním. Investícia do mechanizmov určených na udržanie vody v meste a jeho bezprostrednom okolí posilní odolnosť nášho mesta voči nepriazni počasia a zmierni dopad na životné prostredie,“ vyhlásil primátor mesta Ján Ferenčák.Podľa primátora miesta, kde sa budú robiť ďalšie úpravy v rámci projektu sú nový cintorín, hradný park, Ulica Nižná Brána, Garbiarska ulica, Weilburska ulica, Severná ulica, parkovisko na Ulici Doktora Vojtecha Alexandra a v areáli Základnej školy s materskou školou Nižná Brána. V Kežmarku tak pribudnú tri zelené steny, 19 dažďových záhrad, jedno zrekonštruované parkovisko a šesť retenčných nádrží na polievanie zelených stien.

Mesto sa tiež snaží vytvoriť systém odvádzania zrážkových vôd zo striech budov a vôd z ich okolia. V snahe zmierniť dopady klimatickej zmeny, ktoré pociťujeme každým rokom čoraz častejšie, budú riešením najmä dažďové záhrady a zelené steny. Určité plochy preto budú upravené na výsadbu a na vytvorenie vhodného a výpar podporujúceho celku.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: