FOTO: Prešovské dobrovoľnícke centrum ocenilo dobrovoľníkov z Prešovského kraja, ôsmi z nich idú na celonárodne kolo


FOTO: Prešovské dobrovoľnícke centrum ocenilo dobrovoľníkov z Prešovského kraja, ôsmi z nich idú na celonárodne kolo Foto: Prešovské dobrovoľnícke centrum

Prešovské dobrovoľnícke centrum zorganizovalo 22. ročník oceňovania dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a dobrovoľníckych projektov Srdce na dlani v Prešovskom kraji. Od verejnosti prijalo 53 nominácií, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 14 ocenených.

Počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal v stredu 29. novembra v budove PKO Čierny Orol v Prešove, sa odovzdali ocenenia v celkovo ôsmych kategóriách. Zo všetkých ocenených vybrala komisia osem dobrovoľníkov, ktorí postúpili na celonárodne oceňovanie v marci 2024. 

„Náš obdiv a úctu si zaslúžia všetci, ktorí svoj voľný čas, skúsenosti a vedomosti venujú v prospech iných. Vytvárajú krajší svet a dokazujú, že dobro je všade vôkol nás. Hrdinami dnešného večera nie sú len všetci ocenení, ale aj všetci nominovaní,” vyhlásila počas galavečera predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra Petra Gerhartová.

Ocenenie Srdce na dlani získali:

1. Kategória dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/-a v Prešovskom kraji:

 • Martin Čajka za prácu s mládežou, rozvoj cyklistiky a cykloturizmu a revitalizáciu jediného olympijskeho Velodrómu na Slovensku, ktorý zároveň postupuje na národné oceňovanie,
 • Zuzana Švecová za rozvoj a podporu kultúry v meste Humenné, kde spoluorganizuje literárne a knižné podujatia, podporuje mladých autorov a pomáha zviditeľňovať kultúru menšín v Humennom,

2. Kategória dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/-a v zahraničí:

 • Laura Belušková za viac ako ročnú dobrovoľnícku pomoc v saleziánskej internátnej škole v Tanzánii. Postupuje na národné oceňovanie,

3. Kategória koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok v Prešovskom kraji:


 • Jana Lešková za výchovu k dobrovoľníctvu a občianskej angažovanosti mladých na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Tiež postupuje na národné oceňovanie,
 • Marek Angelovič za dlhodobú angažovanosť, rozvoj dobrovoľného hasičského zboru a koordináciu dobrovoľných hasičov v Lemešanoch,

4. Kategória dobrovoľnícka skupina v Prešovskom kraji:

 • Pátrací Tím Východ za dobrovoľnícku pomoc pri zásahoch a pátraní po nezvestných osobách na území východného Slovenska, ktorí zároveň postupujú na národné oceňovanie,
 • Dobrovoľníci z Gymnázia Stropkov za občiansku spolupatričnosť a dobrovoľníctvo v meste Stropkov a Svidník,

5. Kategória dobrovoľnícky projekt/program v Prešovskom kraji:

 • English Star, projekt slovensko-anglicko-rómskej učebnice anglického jazyka pre rómske deti. Postupuje aj na národné oceňovanie.
 • Forbasský beh pomoci, charitatívny projekt, ktorý už 4 roky organizujú dobrovoľníci z obce Forbasy, ktorí výťažok z neho venujú hendikepovaným deťom,

6. Kategória podpora dobrovoľníctva v Prešovskom kraji:

 • Hornozemplínska knižnica za vytváranie pro-dobrovoľníckeho prostredia v meste Vranov nad Topľou a dlhodobé zapájanie mladých ľudí, seniorov, aj zamestnancov do dobrovoľníckych programov. Postupuje zároveň na národné oceňovanie,

7. Kategória dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v Prešovskom kraji:

 • Josef Stiskala s manželku Lýdiou za viac ako 30-ročnú iniciatívnu prácu a dobročinnosť v rómskej komunite v obci Rakúsy, ktorí zároveň postupujú na národné oceňovanie,
 • OZ Bocianie deti za viac ako 20-ročnú pomoc deťom a mladým ľuďom žijúcim v zariadeniach náhradného bývania, chudobným rodinám a ľuďom bez domova,

8. Kategória mimoriadne ocenenie v Prešovskom kraji:

 • Venuše, o.z. za dlhoročnú psycho-sociálnu pomoc onkologickým pacientom a pacientkam a za projekt Mikulášskej nádielky pre ľudí bez domova. Zároveň postupujú na národné oceňovanie,
 • Magdaléna Kunayová, predsedníčka združenia vojnových poškodencov v Prešove, za viac ako 20 rokov venovaných komunitnému rozvoju a organizovaniu podujatí pre seniorov.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu