Pomoc pre obete trestných činov, cieľom je ich naviesť na správny smer


Foto: Pomoc pre obete trestných činov, cieľom je ich naviesť na správny smer Foto: ilustračné

Trestné činy sa týkajú každého obyvateľa, každý človek sa s nimi vo svojom živote stretol alebo v budúcnosti stretne. Môžu sa dotýkať priamo konkrétnej osoby alebo jej príbuzného či známeho, taktiež môže byť svedkom, aktérom trestného činu. Každý z nás môže byť potenciálnou aj už identifikovanou obeťou trestného činu. A práve pre tieto prípady spustil odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR projekt, ktorý by sa mal venovať systémovým preventívnym riešeniam.

Projekt operačného programu Efektívna verejná správa nesie názov Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Odbor kriminálnej kancelárie MV SR sa neustále snaží priblížiť sa verejnosti – obetiam či potenciálnym obetiam trestných činov, vytvorili a chcú poskytovať dostupné služby na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov umiestnených v klientskych centrách. Tieto miesta sú určené pre inštitúcie a subjekty verejnej správy, právnické osoby a občanov, samosprávne kraje a obce a mestá.

V kontaktných bodoch budú pracovníci konzultovať a poskytovať informácie a v prípade potreby zároveň budú schopní vycestovať aj do menších miest a obcí. Úlohou kontaktných bodov bude aj vytváranie sietí a koordinácia medzi asistenčnou pomocou a inštitúciami. Obete trestných činov alebo osoby, ktoré by sa potenciálne mohli stať obeťami, majú často problémy s dôverou. Cieľom je preto zvyšovanie informovanosti a zabezpečovanie bezproblémového a promptného prístupu k poradenstvu a pomoci. Poradenstvo a pomoc zahŕňa komunikáciu s obeťami a ich blízkymi, sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľom, nasmerovanie na právnu pomoc a právne zastupovanie, sociálne a ekonomické poradenstvo.


Prečítajte si viac:


Zdroj: KR PZ Prešov