Po ťažkej chorobe vo veku 70 rokov zomrel Ivan Benko


Foto: Po ťažkej chorobe vo veku 70 rokov zomrel Ivan Benko Foto: Mesto Prešov

Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil 27 rokov v prešovskej samospráve ako odborný pracovník, predseda MsNV a neskôr ako poslanec mestského zastupiteľstva a posledné roky v prešovskom vysokom školstve a vo verejnej správe.

„PhDr. Ivan Benko bol svojim mimoriadne kladným a aktívnym vzťahom k nášmu mestu, jeho histórii a prítomnosti príkladom angažovaného občana s mimoriadne ľudským rozmerom, pre ktorého sa jeho rodisko stalo neoddeliteľnou súčasťou pracovného, spoločenského a osobného života. Vďaka svojmu odhodlanému prístupu k plneniu poslaneckých povinností pozitívne ovplyvnil život občanov nielen vo svojom volebnom obvode, ale aj v celom meste,“ uviedla hovorkyňa radnice Veronika Kmetóny Gazdová.

Od svojej mladosti aktívne pôsobil v oblasti kultúry, angažoval sa v mnohých sociálno-občianskych a spoločenských projektoch so sociálnou a benefičnou tematikou. V máji 2017 zorganizoval benefičný Koncert pre radosť na podporu prešovskej onkológie. Svoju kondolenciu, sústrasť či spolupatričnosť pozostalým môžu občania vyjadriť zápisom do kondolenčnej knihy, ktorá je umiestnená v priestoroch vstupu do radnice na Hlavnej ulici 73.
Zdroj: Mesto Prešov