Na týchto trasách v Prešovskom kraji sa v súvislosti s protestom presúvajú poľnohospodárske stoje


Foto: Na týchto trasách v Prešovskom kraji sa v súvislosti s protestom presúvajú poľnohospodárske stoje Foto: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj, protest v pondelok 19. februára

Vo štvrtok 22. februára sa budú konať na viacerých miestach Slovenska Protestné zhromaždenia na poľnohospodárskych strojoch. Organizuje ich Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Protesty sa budú konať aj v Prešovskom kraji, naplánované sú od 9:00 hod. do 15:00 hod. Ako uvádza prešovská polícia, v súvislosti s touto plánovanou akciou sa dá v uvedených mestách a po trase presunu predpokladať možné obmedzenie v plynulosti cestnej premávky. 

Trasy presunu

Prešov

  • Petrovianska – Košická – Masarykova – Grešova – Vajanského – Duklianska – Sabinovská – Šarišské Michaľany – smer Sabinov Námestie Slobody
  • Petrovianska – Švábska – A. G. Svobodu – Bardejovská – Duklianska – Sabinovská – Šarišské Michaľany – smer Sabinov Námestie Slobody

Predpokladaný začiatok je o 10:00 hod., koniec o 13:00 hod. v meste Sabinov. Niektoré poľnohospodárske stroje pôjdu späť do mesta Prešov a predpokladaný návrat je okolo 15:00 hod. Statická blokáda a uzávierka celej cesty nebude vykonaná v žiadnom úseku. 

Kežmarok – Poprad

  • Kežmarok – Poprad – ul. Štefánikova – „veľký kruhový objazd“ – smer Svit – „malý kruhový objazd“ – ul. Partizánska (koniec Popradu) – cesta I/18 smer Svit – čerpacia stanica „Orlen“ - a späť do Kežmarku po tej istej trase

Predpokladaný začiatok je o 9:00 hod., koniec o 14:00 hod. Spomalenie dopravy v Poprade môžete očakávať na tých miestach, kde sú dva jazdné pruhy v jednom smere jazdy. Vzhľadom na predpoklad minimálneho obmedzenia cestnej premávky by nemala byť nutná obchádzka zo severnej strany cez mestské časti Spišská Sobota a Veľká a z južnej strany po ceste I/18. Hraničné priechody v týchto okresoch nebudú blkované.

Bardejov

  • ul. Kpt. Nálepku s pokračovaním na Starý blich – Krátky rad – ul. Slovenská – ul. Duklianska na kruhovom objazde späť na ul. Dukliansku – ul. Slovenskú – Dlhý rad – ul. Štefánikova – ul. Mlynská – ul. Partizánska – ul. Tačevská – ul. Komenského – ul. Jirásková – ul. Partizánska – ul. Mlynská a následne ukončenie na parkovisku pri športovej hale

Predpokladaný začiatok 9:00 hod., predpokladaný koniec 14:00 hod. Zraz traktorov a poľnohospodárskych strojov v čase o 10:00 hod. v Bardejove na ulici Kpt. Nálepku. Statická blokácia cesty ako aj križovatiek sa nebude konať. Hraničné priechody v tomto okrese blokované nebudú.

Svidník

  • Lomné - cez mesto Stropkov – Svidník – ul. Stropkovská (pri Vodárňach) – ul. Sov. Hrdinov (strojárne PSS) a späť

Predpokladaný začiatok 9:00 hod., predpokladaný koniec 12:00 hod. Protest bude bez blokácie premávky. Hraničný priechod v tomto okrese blokovaný nebude.


Vranov nad Topľou

  • ul. Bernoláková – k rondelu na ul. Dlhej – ul. M. R. Štefánika, Námestie slobody – rondel pri hoteli Rozkvet – presun opačným smerom k rondelu na ul. Dlhej – Námestie slobody –VÚB parkovisko – parkovisko ul. Duklianskych hrdinov a Boženy Němcovej.

Predpokladaný začiatok 9:00 hod., predpokladaný koniec 14:00 hod. Po ukončení protestu – presun z parkovísk na rondel pred hotelom Rozkvet - ul. Dlhá – späť k hotelu Rozkvet – späť k rondelu na ul. Dlhej – pri kotolni na ul. Bernolákovej. Uvedeným protestom nedôjde k žiadnej, úplnej, ani čiastočnej uzávierke niektorej z komunikácií vo Vranove nad Topľou.

Humenné

  • Príjazdová cesta do mesta Humenné zo smeru od Medzilaboriec - ul. Ševčenkova – Kukorelliho – Mierová – Družstevná so zastavením poľnohospodárskej techniky v jednom jazdnom pruhu približne na 30 minút na štvorpruhovej ceste s dvoma pruhmi v každom smere – ul. Ševčenkova

Predpokladaný začiatok 9:00 hod., predpokladaný koniec 13:00 hod. K úplnej blokácii premávky nedôjde, hraničné priechody v okrese nebudú blokované. 

Stará Ľubovňa

  • Plavnica – Plavnický kopec- Stará Ľubovňa - Ul. Popradská – Nám. Sv. Mikuláša - ul. Levočská – Nová Ľubovňa - späť na kruhový objazd na ul. Popradskej v Starej Ľubovni
  • Hniezdne- Stará Ľubovňa - Ul. Popradská – Nám. Sv. Mikuláša - ul. Levočská – Nová Ľubovňa - späť na kruhový objazd na ul. Popradskej v Starej Ľubovni

Predpokladaný začiatok 9:00 hod., predpokladaný koniec 14:00 hod. Protest bude bez blokácie premávky. Hraničné priechody v tomto okrese blokované nebudú.

„Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov, boli ohľaduplní, počítali na týchto miestach s možným zdržaním,  a ak je to možné, aby využili iné, alternatívne trasy, vďaka ktorým bude možné vyhnúť sa väčšiemu zdržaniu,“ dodáva prešovská polícia v príspevku na sociálnej sieti.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu