Krajské múzeum v Prešove otvára výstavu Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí


Foto: Krajské múzeum v Prešove otvára výstavu Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí Foto: Krajské múzeum Prešov

Dňa 11. januára 2018 sprístupni Krajské múzeum v Prešove zaujímavú a výnimočnú výstavu Koňare – tradícia chovu koní v Prešove a okolí. Chov koní v Prešove a jeho význam je úzko spätý s dobovými vojenskými, národohospodárskymi i športovými potrebami. Ťažiskom výstavy je história Štátneho žrebčinca v Prešove, jedného z najstarších chovateľských ústavov koní v rámci rakúsko-uhorskej monarchie. Už od svojho vzniku v roku 1859, v medzivojnovom období, aj po roku 1945 predstavoval významné stredisko plemenitby koní. 

Štátny žrebčinec v Prešove, ktorý prechádzal zložitými obdobiami a zmenami, bol od roku 1962 postupne premiestňovaný do Veľkého Šariša a jeho pôvodné objekty na Sabinovskej ulici boli v roku 1975 asanované. Jeho význam a jedinečnosť v novodobej histórii Prešova potvrdilo aj Mestské zastupiteľstvo, ktoré prešovský žrebčinec dňa 15.11.2017 zaradilo medzi pamätihodnosti mesta Prešov.

Výstava písomnými a fotodokumentačnými materiálmi dokladuje skutočnosť, že napriek zmenám spoločensko-ekonomických pomerov, modernizácii a technizácii hlavne v poľnohospodárstve, tradícia chovu koní v regióne Šariša nebola prerušená.

Poukazuje tiež na význam a dôležitosť koní v civilizačnom procese, v boji, pri love, v rozvoji dopravy, obchodu, pošty, v poľnohospodárskom i lesnom hospodárstve.Výstava pripomína výrazne osobnosti z oblasti chovateľstva a šľachtenia koní i z oblasti jazdeckého športu. Obsahuje množstvo autentických fotografií i trojrozmerných exponátov, zachované interiérové doplnky žrebčinca, umelecké predmety s jazdeckou tematikou i vzácne víťazné trofeje. Autorom výstavy je Mgr. Igor Lazorík a potrvá do 30.3.2018.

Miesto: Rákociho palác Prešov
Dátum: 11.01.2018 - 16:00    30.03.2018 - 13:00


Prečítajte si viac:


Zdroj: Krajské múzeum Prešov