Pre výskyt medveďa zasadal vo Svite krízový štáb


Foto: Pre výskyt medveďa zasadal vo Svite krízový štáb Foto: Pexels.com

V súvislosti s výskytom medveďa v meste Svit zasadal krízový štáb. Medveď bol spozorovaný v pondelok 22. apríla približne o 16:00 hod. na cyklistickom chodníku pri križovatke ulíc Hviezdoslavova a Štefánikova. Neskôr, približne o 20:15 hod., došlo k stretu občana s medveďom pri mestskom cintoríne.

„Dotyčnej osobe sa podarilo preliezť plot cintorína a z toho dôvodu nedošlo k priamemu kontaktu a zraneniu osoby. Zatiaľ posledný výskyt medveďa bol spozorovaný dnes okolo 6.00 hod. na ulici Jilemnického v lokalite Zenit, kde bola videná medvedica s dvoma mladými,“ mesto o tom informuje na internetovej stránke.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu tak v utorok zasadal krízový štáb mesta, a to za prítomnosti Jozefa Zimu, vedúceho Zásahového tímu sever, primátorky mesta Dáši Vojsovičovej, prednostu MsÚ Jána Hutníka, Michala Klimka – MsP, Juraja Kostroša – Technické služby Mesta Svit, Zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia PZ SR Svit Milana Maličkého a Jany Budzákovej z oddelenia investičných činností, územného plánovania a životného prostredia.

Medveďa chcú eliminovať

Mesto požiadalo Okresný úrad Poprad odbor životného prostredia o výnimku pre elimináciu medveďa hnedého. Na základe mimoriadnej udalosti vydal krízový štáb opatrenia, ktoré zahŕňajú osadenie výstražných a upozorňujúcich tabuliek na výskyt medveďa na hranici intravilánu mesta, najmä v blízkosti cyklistického chodníka a vstupov do lesa.


„Zásahový tím pre medveďa hnedého – sever vykonáva interný monitoring, v prípade potreby vykonajú aj krajné opatrenia – odstrel synantropných jedincov. Mesto ďalej požiadalo najbližšie poľovnícke združenia o zrušenie vnadísk pre diviaky a informovalo firmy a prevádzky v blízkosti cyklistického chodníka o súčasnej situácii výskytu medveďa hnedého,“ dodáva mesto na internetovej stránke.

Občanov žiadajú o správne nakladanie s komunálnym odpadom

Mesto žiada občanov o správne  nakladanie s komunálnym odpadom a bioodpadom, nakoľko nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy.

„Vyzývame občanov, aby zvážili zdržiavanie sa v blízkosti zverejnených lokalít a boli maximálne opatrní. Zároveň vyzývame obyvateľov mesta, aby upozornili aj svojich starších rodinných príslušníkov, ktorí nemajú možnosť vyhľadávania si informácií na internete o výskyte medveďov v spomínanej lokalite,“ dodáva samospráva.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu