Nadácia Tesco vyhlasuje štvrtú edíciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame


Foto: Nadácia Tesco vyhlasuje štvrtú edíciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame Foto: Mesto Prešov

Nadácia Tesco podporí projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Ak chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá, neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa do grantového programu. Celkovo bude medzi 231 projektov prerozdelená suma 169 400 eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú granty vo výške 1300 eur, 600 eur a 300 eur. 

Zo všetkých podaných žiadostí v termíne (uzávierka 29.3.2018) následne Grantová komisia vyberie na základe kritérií uvedených ďalej v tomto dokumente, 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco v období od 7. mája do 6. júna 2018. Poradie víťazov vyhlásime do 8.júla 2018 priebehu mesiaca jún 2018. Projekty zapojené do hlasovania získajú granty podľa umiestnenia v hlasovaní zákazníkov v danom regióne v nasledovnej výške:
1. miesto: 1 300 eur,
2. miesto: 600 eur,
3. miesto: 300 eur 

Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na portáli www.tesco.sk/pomahame/  (v časti „Prihlásenie projektu“), na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku tesco.sk/pomahame/ treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Následne sa môže žiadateľ kedykoľvek prihlasovať do svojho konta a formulára. Podmienkou pre úspešné podanie žiadosti je rovnako vyjadrenie súhlasu s podmienkami v tejto grantovej výzve, s ktorými súhlasí podaním žiadosti. Svoj súhlas môže žiadateľ kedykoľvek počas trvania výzvy odvolať, čo má za dôsledok aj odvolanie samotnej žiadosti o získanie grantu. 

 


Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Prešov