Informácie k rekonštrukcii prešovských ciest + harmonogram prác


Foto: Informácie k rekonštrukcii prešovských ciest + harmonogram prác

Prešov, 16. apríla 2015 – Rozsiahle opravy prešovských ciest začnú už od soboty 18. apríla rekonštrukciou Čapajevovej ulice. Súbežne sa opravujú aj výtlky po zime. Už počas najbližšieho víkendu sa v Prešove začnú rozsiahle práce na obnove miestnych komunikácií.

Podľa dohodnutého harmonogramu so spoločnosťou Eurovia SK sa ako prvá obnoví Čapajevová ulica. Rekonštrukčné práce budú aj na uliciach Dostojevského (od 20. apríla), Volgogradskej a Prostějovskej (od 4. mája). Počas prázdninových mesiacov dostanú nový povrch aj ulice Pod Táborom a Vajanského.

Práce si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia, priebežne sa bude uzatvárať jeden jazdný pruh. Mesto preto vyzýva vodičov k pozornosti a tiež, aby neparkovali a neobmedzovali na týchto úsekoch prebiehajúce práce. V tejto súvislosti vydalo mesto rozhodnutie na zvláštne užívanie komunikácií.

Práce sa budú realizovať zväčša medzi siedmou a sedemnástou hodinou, niektoré sa však budú vykonávať aj vo večerných hodinách, prípade v noci, čo si bude vyžadovať aj ústretovosť zo strany obyvateľov dotknutých častí. Súčasne sa už uskutočňujú aj opravy ostatných komunikácii, ktoré nie sú súčasťou zmluvy so spoločnosťou Eurovia. Ide hlavne o vysprávky výtlkov po zime, prípadne o iné chyby na telesách ciest v objeme cca 240 000 eur.

Podľa odsúhlaseného harmonogramu ich bude realizovať zhotoviteľ v spolupráci so správcom postupne do 19. júna. V týchto dňoch sa pracuje na uliciach Košická, Masarykova, Hlavná, Škultétyho, Jána Pavla II., 17.novembra, Obrancov mieru, Mukačevská, Čapajevova po Björnsonovu, Björnsonova, Janoušková, Komenského, Tehelná, na budúci týždeň sa správca komunikácií presunie na ulice Bajkalská, Jánošíkova, Jahodová, Ku Okruhliaku, Slnečná, Lesná, Orgovánová, Severná, Dúbravská, Na Rúrkach, Čsl. Armády, Kollárova, Za Kalváriou. Údržba chodníkov sa bude realizovať z financií výborov v mestských častiach na základe ich stanovených priorít.


Harmonogram postupu prác vysprávok komunikácií v meste Prešov pre rok 2015


16.týždeň: 13.04. - 17.04.2015
Košická, Masarykova, Hlavná, Škultétyho, Jána Pavla II., 17.novembra, Obr. mieru, Mukačevská, Čapajevova
po Björnsonovu, Björnsonova, Janoušková, Komenského, Tehelná.

17.týždeň: 20.04. - 24.04.2015
Bajkalská, Jánošíkova, Jahodová, Ku Okruhliaku, Slnečná, Lesná, Orgovánová, Severná, Dúbravská, Na
Rúrkach, Čsl. Armády, Kollárova, Za Kalváriou.

18.týždeň: 27.04. - 1.05.2015
Ul. Švábska, Sekčovská, Bažantia, Suvorovová, Pod Hrádkom, Dilongova, Moyzesova, Grešova, Kpt. Nálepku,
Pavlovičovo námestie, Tarasa Ševčenka, Zápotockého, Požiarnická, Urbánkova.

19.týždeň: 4.05. - 8.05.2015
Jesenná, Jelšová, Strojnícka, Kúty, Jilemnického, Budovateľská, Pod Wilec Hôrkou, Jarková, Slovenská,
Hurbanistov, Kováčska, Metódova, Konštantínova.

20.týždeň: 11.05. - 15.05.2015
Ul. L.Novomeského, Hruny, Bažantia, Kamenná, A.Prídavka, Tomašíkova, M.Nešpora, Tehelná, Baštová,
Duchnovičova, Štefaníkova.

21.týždeň: 18.05. - 22.05.2015
Rumanova, Sládkovičova, Raymanova, Partizánska, Štúrova, Maybaumová, Radlinského, Hviezdoslavova,
Urxova, Soľná, Ďumbierska, Magurská, Čergovská, Exnárova, Jurkovičova, Šrobárova, Karpatská, M. Benku,
Zemplínska, A. Matušku, Zimná, Šafárikova-vnútroblok.

22.týždeň: 25.05. - 29.05.2015
Včelárska, Rybárska, Družstevná, Jarná, Železničná, Trnková, Belianska, Lúčna, Vodná, Nová, Potočná,
Slánska, Strážnická, Pionierska, Vážecká, Pekná, Kamencová, Lomnická.

23.týždeň: 1.06. - 5.06.2015
Kutuzovova, Palackého, Lesnícka, Smetanová, Bohúňova, Kukučínova, Palárikova, Tajovského, P.Horova,
Zimná, Royova, Jabloňová, Čerešňová, 19.januára, Mojmírova, M.Č.Trenčianského.

24.týždeň: 8.06. - 12.06.2015
Gorkého, Potofiho, Rombauerova, Engelsova, Tatranská, Kvetná, Ružová, Záhradnícka, Pod Skalkou,
Jesenského, Bezručová, Mičurínova, Plavárenská, Letná, Mlynská, Západná, Križná, Janouškova, Narcisová,
Jazdecká, Urbánková, Zápotockého, SDH.

25.týždeň: 15.06. - 19.06.2015
Kotrádova, Veselá, Poschlova, Horárska, Petrovanská, Burianova, Hodžova, Puškinova, Dilongova-slepá,
Vodárenská, Hviezdna, Nám.1.mája.

Miesto: -
Dátum: 19.04.2015


Prečítajte si viac: