Prešov bojuje s dopravnou situáciou v meste regulovaním parkovania. Systém má zvýhodniť obyvateľov


Foto: Prešov bojuje s dopravnou situáciou v meste regulovaním parkovania. Systém má zvýhodniť obyvateľov Foto: presov.sk

Počet áut, ktoré v mestách potrebujú parkovať, rapídne stúpa. Samosprávy sa snažia tento rastúci problém aktívne riešiť. Výnimkou nie je ani mesto Prešov, ktoré sa snaží aktuálnu dopravnú situáciu upraviť reguláciou parkovania. Pomôcť by mala primárne Prešovčanom.

“Systém by mal predovšetkým zvýhodniť obyvateľov mesta na úkor služobných vozidiel a motoristov, ktorí do mesta prichádzajú za prácou či na návštevu a v snahe vyhnúť sa plateniu zaberajú parkovacie miesta domácich,” informuje na oficiálnej internetovej stránke mesto Prešov

Regulované rezidentské parkovanie je momentálne zavedené v centre mesta, v mestskej časti Táborisko a v širšom centre. Pre obyvateľov s trvalým pobytom je parkovanie na týchto miestach vyhradené od 16:00 do 8:00 hod. Samospráva zároveň dodáva, že systém rezidentského parkovania bude postupne ďalej zavádzaný v jednotlivých zónach podľa toho, ako na to bude mesto pripravené.

„Mesto Prešov plánuje najbližšie zaviesť parkovanie v Zóne č. 4 a 5, čím bude ukončená regulácia statickej dopravy v širšom centre mesta,“ povedala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová. Celý zoznam ulíc s regulovaným parkovaním si môžete pozrieť TU

V meste je šesť tarifných pásiem – A, B, C, D, N, R. Slúžia na definovanie cenovej úrovne spoplatnenia parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych ciest v zóne. Grafické zobrazenie vymedzených úsekov v meste Prešov určených na dočasné parkovanie s vyznačením tarifných pásiem si môžete pozrieť TU

Zdroj: Mesto Prešov

Tarifné pásma

Pre tarifné pásma A, B a C platí, že so zmenšujúcou sa vzdialenosťou parkovacích plôch od centra mesta sa zvyšuje cena parkovného. Pre parkovanie pri nemocniciach a cintoríne je určené tarifné pásmo D. Tarifné pásmo R, Rezident, je možné využívať s príslušnou parkovacou kartou rezidenta zóny.

Návštevník zóny, ktorý túto kartu nemá, môže v pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) od 8:00 do 16:00 hod. využívať rezidentské parkovacie miesta za sumu, ktorá je v jednotlivých zónach tarifného pásma R určená. 

Dočasné parkovanie v rezidenčných lokalitách môžu návštevníci zaplatiť pomocou aplikácie Urbi - Parkovanie, v parkovacom automate, zaslaním SMS správy na číslo 2200 alebo použitím QR SMS kódu, ktorý nájdete na informačných tabuliach a parkovacích automatoch. Ďalšou možnosťou je zriadenie virtuálnej parkovacej karty.

Výhodou pre používateľov je, že nemusia platiť krátkodobé parkovanie v meste. Týka sa to všetkých komerčných kariet okrem rezidentskej parkovacej karty a karty Návšteva zóny. Na každej karte je uvedené evidenčné číslo vozidla, platnosti, tarifné pásmo a príslušná zóna, pre ktorú je karta vydaná. 

Jednotlivé parkovacie karty

Na výber je šesť druhov parkovacích kariet - Rezident zóny, Nerezident zóny, Návšteva zóny, Pásmo A, Pásmo B, Pásmo C. „Rezidentská parkovacia karta je viazaná na trvalý pobyt v meste Prešov. Ostatné komerčné parkovacie karty sú určené pre kohokoľvek,“ informuje hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová. Na trvalý pobyt je viazaná aj karta Návšteva zóny. 

Pri rezidentskej parkovacej karte je počet obmedzený na jednu kartu pre jednu domácnosť. Hovorkyňa mesta dodáva, že ak to kapacitné možnosti parkovacích miest dovoľujú, je možné vydať druhú alebo tretiu parkovaciu kartu. 

Parkovacia karta Návšteva zóny je určená na úhradu parkovného v tarifnom pásme R pre osoby, ktoré navštívia rezidentov v zóne s regulovaným parkovaním. Žiadateľom karty môže byť len rezident zóny. Návštevník musí v aplikácii požiadať o návštevu a rezident musí následne žiadosť o návštevu schváliť. Podrobnejší návod postupu pri kupovaní parkovacieho lístka cez Parkovaciu kartu Návšteva zóny nájdete na tomto odkaze

Parkovacia karta Nerezident zóny je určená pre kohokoľvek, kto nie je rezidentom. Karta platí len pre jednu zónu, o ktorú osoba požiada. Parkovacia karta Pásmo A je určená pre kohokoľvek, pre rezidentov, ale aj nerezidentov. Platí na všetkých parkovacích miestach so zavedeným parkovacím systémom, pre všetky tarifné pásma okrem pásiem D a R. Karta Pásmo B ja taktiež určená pre kohokoľvek, platí pre tarifné pásma B, C, N.  

Parkovaciu kartu Pásmo C si môže zriadiť ktokoľvek, platí na všetkých parkovacích miestach pre tarifné pásma C a N. O každú kartu môžete požiadať osobne na Klientskom centre Prešov, zaslaním e-mailu na adresu parkovanie.presov@presov.sk, poprípade prostredníctvom aplikácie Urbi - Parkovanie. Dokumenty potrebné na vydanie parkovacej karty nájdete na tomto odkaze

Držitelia Parkovacej karty Rezident majú v aplikácii Urbi - Parkovanie 50-percentnú zľavu na prvú hodinu parkovania v tarifných pásmach B, C, D, R a N. Okrem toho majú osoby s trvalým pobytom v meste Prešov v aplikácii 50-percentnú zľavu pri zriadení parkovacej karty Pásmo C, celoročne môžu parkovať v tarifných pásmach C a N. 


Prečítajte si viac: