Kežmarské gymnázium čaká rozsiahla rekonštrukcia, do roku 2026 sa k nemu pripojí škola umeleckého priemyslu


Foto: Kežmarské gymnázium čaká rozsiahla rekonštrukcia, do roku 2026 sa k nemu pripojí škola umeleckého priemyslu
Galéria: 12 fotiek
Foto: Facebook/Štefan Bieľak

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku sa konečne dočká rekonštrukcie. V schválenom projekte je zakomponovaná aj prístavba novej budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. 

Gymnázium sa nachádza v historickej budove evanjelickej cirkvi, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a stojí v pamiatkovej rezervácii mesta Kežmarok. Škola umeleckého priemyslu dnes sídli v prenajatých priestoroch Kežmarku v priemyselnej zóne na Slavkovskej ceste.

„Krajskí poslanci na zastupiteľstve dňa 17. apríla 2023 schválili realizáciu uvedeného projektu a jeho následné financovanie z rozpočtu kraja. Schválenie tohto projektu je súčasť stratégie Prešovského samosprávneho kraja - vytvárať podmienky pre moderné stredné školstvo 21. storočia,“ informuje na sociálnej sieti Facebook poslanec Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak.

Štefan Bieľak ďalej uvádza, že realizácia projektu je dôležitá z dôvodu zvýšenia bezpečnosti študentov, zabezpečenia požadovanej kvality vzdelávania a materiálno-technického vybavenia školy. Samospráva chce taktiež zastaviť odliv žiakov do iných okresov. 

Rekonštrukcia sa dotkne exteriéru a interiéru budovy gymnázia, vybudujú sa nové priestory pre školu umeleckého priemyslu s ateliérmi, jedálňou a telocvičňou. Budovy škôl budú navzájom prepojené, niektoré priestory by mali byť zdieľané.

Náklady na rekonštrukciu gymnázia sú tri milióny eur. Nová budova školy umeleckého priemyslu uberie z rozpočtu 8,2 milióna eur a spevnené plochy, oplotenie, vonkajší areál 1,5 milióna eur. Celkové náklady na stavebné práce sú podľa projektovej dokumentácie 12,7 miliónov eur. 

Stavebné práce by mali trvať 24 až 36 mesiacov. Ich odhadovaný začiatok je v októbri 2023, predpokladané ukončenie je najneskôr v júni 2026.
Prečítajte si viac: