V Poprade boli nahradené stromy so zlým zdravotným stavom. Mesto bude v dopĺňaní zelene pokračovať


Foto: V Poprade boli nahradené stromy so zlým zdravotným stavom. Mesto bude v dopĺňaní zelene pokračovať
Galéria: 6 fotiek
Foto: www.poprad.sk

V minulom roku bolo v meste Poprad vytipovaných 32 stromov, ktoré vykazovali zlý zdravotný stav a boli napadnuté drevokaznými hubami alebo inými škodcami. Okresný úrad preto vydal povolenie na ich výrub, ktorý bol realizovaný počas zimých mesiacov. Na jar tohto roku pracovníci mesta nasadili 47 nových stromov. 

Výsadba stromov bola vo väčšine prípadov situovaná do lokalít, kde boli stromy vyrúbané. Vysadilo sa 16 líp malolistých, 12 líp malolistých kultivar, šesť borovíc čiernych, tri platany javorolisté, dva  javory mliečne, dva smreky omorikové, dva ľaliovníky tulipánokveté, dve ginká dvojlaločné, jeden sekvojovec mamutí a jedna metasekvoja čínska,“ informuje na oficiálnej internetovej stránke mesto Poprad

Prítomnosť stromov má pre mesto veľký význam, keďže produkciou kyslíka a absorbovaním oxidu uhličitého zlepšujú ovzdušie. Taktiež zachytávajú prach, škodliviny a vyrovnávaním teplotných extrémov, znižovaním horúčav, reguláciou teploty a vlhkosti vzduchu zmierňujú klímu. Navyše aj pohlcujú hluk a výrazne spomaľujú rýchlosť vetra.

Samospráva preto uviedla, že v dopĺňaní zelene na svojom území chce pokračovať aj naďalej.
Prečítajte si viac: