Pred výstavbou druhej časti severného obchvatu v Prešove skontrolujú priľahlé domy


Foto: Pred výstavbou druhej časti severného obchvatu v Prešove skontrolujú priľahlé domy Foto: Facebook/Národná diaľničná spoločnosť

V katastrálnom území obce Kapušany a mesta Prešov skontrolujú v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat stav viacerých domov. Pasportizácia objektov bude prebiehať od 18. novembra do 16. decembra. Informovalo o tom mesto Prešov na oficiálnej internetovej stránke.

„Pasportizácia slúži na zdokumentovanie všetkých porúch a poškodení na objektoch pred výstavbou cesty, napríklad trhlín, zavlhnutia, prasknutých sklenených výplní, úklonov stien, poškodenej omietky a podobne. Vyhotovený bude len záznam poškodených a porušených častí, nie celých miestností alebo ich vybavenia,“ uviedlo mesto. 

Dokumentácia sa týka objektov v blízkosti stavby a prístupových ciest k stavenisku. Vykonávať ju budú zamestnanci spoločnosti JUFA, ktorú poveril zhotoviteľ stavby. Pri vstupe na pozemok sú povinní preukázať sa poverením pracovníkov vydaným Zdužením D1 Prešov, občianskym preukazom a preukazom zamestnanca. 

„Obec Kapušany a mesto Prešov žiadajú všetkých obyvateľov dotknutých lokalít o súčinnosť pri vykonávaní pasportizácie, t. j. umožnenie pohybu poverených osôb na pozemku, zabezpečenie psov a podobne, keďže pasport objektov tvorí podklad pri riešení prípadného poškodenia nehnuteľností v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat,“ doplnilo mesto. Prečítajte si viac:


Najnovšie správy