Môžu sa vziať osoby rovnakého pohlavia? Registrované partnerstvá rozdeľujú Slovákov


Foto: Môžu sa vziať osoby rovnakého pohlavia? Registrované partnerstvá rozdeľujú Slovákov Foto: Pexels

Otázka registrovaných partnerstiev párov rovnakého pohlavia Slovákov stále rozdeľuje na dva tábory. Napríklad v susednom Česku sa takéto partnerstvá uzatvárať smú. Registrované partnerstvo sa od inštitútu manželstva páru rovnakého pohlavia patrične líši.

Z právneho hľadiska totiž tento akt nie je postavený na rovnakú úroveň ako manželstvo párov s odlišným genderom. Na rozdiel od manželov sú totiž rovnako pohlavní partneri veľmi obmedzovaní v oblasti starostlivosti o deti, vymedzení spoločných práv a povinností, vo vzniku a prípadne zániku partnerstva. 

Na túto problematiku sa najnovšie zamerala RTVS, ktorá si nechala vypracovať agentúrou MEDIAN SK exkluzívny prieskum. Otázka znela: „Mali by mať páry rovnakého pohlavia možnosť uzatvárať registrované partnerstvá?“ Na výber bolo 5 možností - určite mali, skôr mali, skôr nemali, určite nemali alebo neviem/nechcem odpovedať.

47 percent opýtaných respondentov si myslí, že páry rovnakého pohlavia by mali mať možnosť uzatvárať registrované partnerstvá. Rovnaké percento má však úplne opačný názor.


Súhlasia najmä mladí

Z prieskumu vyplýva, že s partnerstvami dvoch mužov alebo žien súhlasia najčastejšie mladí ľudia vo veku od 18 do 29 rokov, vysokoškolsky vzdelaní ľudia alebo obyvatelia Bratislavského kraja. Tento postoj priamoúmerne klesá s výškou veku. Proti registrovaným partnerstvám sa častejšie vyjadrujú ľudia starší ako 60 rokov. Nesúhlasia ani ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním alebo ľudia žijúci v Prešovskom či Nitrianskom kraji.

V porovnaní s prieskumom z roku 2022 nastal mierny pokles tých, ktorí tvrdia, že by páry rovnakého pohlavia mali mať možnosť uzatvárať registrované partnerstvá. Narástol však počet tých, ktorí si myslia, že by túto možnosť páry rovnakého pohlavia určite mali mať. Zároveň však narástol aj podiel občanov, ktorí tvrdia, že by takúto možnosť páry mať určite nemali.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo