Alexander Ernst vyhral súd a je stále hlavným kontrolórom mesta Prešov


Foto: Alexander Ernst vyhral súd a je stále hlavným kontrolórom mesta Prešov

Správa, ktorá včera rezonovala Prešovom. Sudca sa pri vyrieknutí rozsudku vyjadril, že funkcia hlavného kontrolóra mesta Prešov u žalobcu stále trvá. Odvolanie v tomto prípade nie je možné, čaká sa už len na písomné spracovanie, ktoré môže trvať 30 dní. Alexander Ernst by mohol od mesta požadovať naspäť aj svoj plat, keďže až do rozhodnutia dostával na základe opatrenia súdu 500 eur mesačne. Jeho plat v plnej výške je pritom 1989 eur.

Primátorka rešpektuje rozhodnutie súdu

Na nové skutočnosti prostredníctvom hovorkyne reagovala aj primátorka Andrea Turčanová. “Mesto Prešov a primátorka Andrea Turčanová rešpektuje rozhodnutie súdu, výkon funkcie hlavnému kontrolórovi umožní bezprostredne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia,” píše sa v prehlásení.

„Som rád, že krajský súd potvrdil to, čo od začiatku tvrdím, že som nepochybil a splnil si to, čo som mal. Ja sa so sekerou do práce nebudem dobíjať, uvidíme, ako rozhodne súčasná primátorka. Prečítam si rozsudok, poradím sa s právnikmi, predpokladám, že ak mi nezanikla funkcia, moje nároky sú jasné“, povedal pre TASR po vyhlásení rozsudku Alexander Ernst.

Mesto menilo právneho zástupcu na poslednú chvíľu

Právny zástupca mesta Prešov, Martin Staroň, prevzal právne zastúpenie len deň pred vynesením verdiktu. Mesto trvalo na svojich tvrdeniach a žiadalo potvrdiť rozsudok okresného súdu. Ten dával za pravdu bývalému primátorovi Pavlovi Hagyarimu a stálo v ňom, že mesto nemá pracovný pomer s hlavným kontrolórom. Súčasná primátorka sa Ernsta ešte ako poslankyňa zastala pred Hagyarim, ktorý listom kontrolórovi oznámil zánik funkcie. Dôvodom mali byť členstvá v radách dvoch materských škôl.

Exprimátora na tieto skutočnosti upozornil anonym listom, Alexander Ernst však takéto obvinenia odmietal, keďže sa členstva v radách vzdal ústne hneď po nástupe. Školám navyše adresoval aj písomné vyslovenie, ktoré však nedoručil v kópii na mesto. V celej kauze sa na podporu kontrolóra spisovala aj petícia.

Miesto: -
Dátum: 30.01.2015


Prečítajte si viac:


Najnovšie správy