Správa a zimná údržba prešovských ciest postupne čistí ulice v Prešove, pozrite si ich harmonogram


Foto: Správa a zimná údržba prešovských ciest postupne čistí ulice v Prešove, pozrite si ich harmonogram Foto: Mesto Prešov

Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. začala postupne čistiť ulice a chodníky v Prešove. S čistením komunikácií začala začiatkom marca a práce potrvajú až do polovice mája. Zatiaľ bolo vyčistených viac ako 70 ulíc. Presný dátum čistenia sa môže od harmonogramu odchýliť vzhľadom na aktuálne poveternostné podmienky a iné okolnosti. 

Harmonogram postupu prác pre rok 2018, pri čistení komunikácií, na ktorých je vykonávaná zimná údržba v zmysle Operačného plánu:

9.4. -14.4 .- Ul. Bjornsonova, Komenského, Mudroňova, Janouškova, Čapajevova, Narcisová, Križná, Západná, Plavárenská, Letná, Mlynská, Mičurinova, Bezručova, Jesenského, Jazdecká, Plzenská, Bayerova, Kpt.Nálepku, Grešova, Vajanského.

16.4.-21.4.- Ul. M.Čulena, Čsl.armády, Odborárska, Jabloňová, Čerešňová, Petofiho, Sázavského, Fučíkova, Októbrová, Kollárova, Gorkého, Matúša Trenčianského, 19.januára, Mojmírova, Fr.Kráľa, Engelsova, Rombauerova, Sídl. Šváby – Suvorovova, Sadová, Na Brehu, Pod Hrádkom, Pionierska, Vážecká, Soľná, Kamencová, Pekná, Lomnická, Royova, Urxova, Jiráskova.


23.4.-28.4.- Ul. Urbánkova, Zápotockého, Pavl.námestie, Partizánska, J.Borodáča, Štefánikova, T.Ševčenka, Požiarnická, Záhradná, SDH, Kúpeľná, Záborského, Železničiarska, Francisciho, Nám.1.mája.

30.4.-5.5.- Ul. Jesenná, Jelšová, Pod Wilec hôrkou, Maybaumova, Štúrova, Radlinského, Raymanova, Pod Táborom, Burianova, Hodžova, Moyzesova, Puškinova, Rumanova, Sládkovičova, Krátka, Dilongova, Vodárenská, Hviezdna, K Surdoku, Kúty, Strojnícka, Stará Tehelňa.

7.5.-12.5.- Nižná Šebastová – Družstevná, Včelárska, Rybárska, Železničná, Belianska, Trnková, Jarná, Nová, Lúčna,Vodná, Potočná, Šebastovská, Strážnická, Ľubotická, Poľná, Limbová, Agátova, Haburská ,Pažica, Za Kalváriou, Slávičia, Terchovská, Súľovská, Dúhová, Horárska, Pod Kamennou baňou, Zimný potok, Pod Kalváriou, B.Nemcovej, Pri Hati, Lidická, Banícka, Pod Turňou, Čipkárska, Gapľová, Bjornsonová, Tokajícka, Vaľkovská, Petrovianska – pás.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Mesto Prešov