Colný úrad v Prešove odviedol štátu viac ako 107 miliónov eur


Foto: Colný úrad v Prešove odviedol štátu viac ako 107 miliónov eur

Ako informovala hovorkyňa Renáta Kravcová, Colný úrad v Prešove minulý rok odviedol finančné prostriedky vo výške viac ako 107,66 milióna eur. „Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorila spotrebná daň vo výške 78,091 milióna eur. Druhým najväčším odvodom bola daň z pridanej hodnoty (DPH) v sume 28,792 milióna eur a posledným clo, ktoré bolo odvedené vo výške 0,676 milióna eur,” vyčíslila Kravcová. Zaujímavý nárast zaznamenala spotrebná daň - až 6% oproti pôvodnému plánu.

Najvyššie zastúpenie v spotrebnej dani už tradične lieh

Až 41,38% zo spotrebnej dane tvorila tá z liehu. Celkovou sumou viac ako 32 miliónov eur tak tvorí vyše dve pätiny. Za ňou nasledovala spotrebná daň z minerálneho oleja -  25,143 milióna eur (32,20 %). Tretia priečka patrí spotrebnej dani z piva v celkovej hodnote 20,376 mil. eur (26,09 %).

„Znamená to plnenie plánu na 106,98 %. V absolútnom vyjadrení to znamená o 2,107 milióna eur viac ako predpokladal plán,” podotkla Kravcová. Dodala, že v roku 2014 sa výber DPH za colný úrad v sume viac ako 28 miliónov eur podieľal vyše 26 percentami na celkovom objeme odvedených finančných prostriedkov do štátnej pokladnice.