TANAP má nový návštevný poriadok. Turisti musia okrem iného rátať s obmedzením vstupu psov


Foto: TANAP má nový návštevný poriadok. Turisti musia okrem iného rátať s obmedzením vstupu psov Foto: Tatranský národný park

Nový návštevný poriadok sa po tom, ako ho odobril Okresný úrad Prešov, sa objavil aj vo Vestníku vlády SR. Príprava návrhu nového návštevného poriadku odštartovala ešte v roku 2017, keď vyšlo najavo, že prijatím zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v roku 2002 stratila platnosť vyhláška, ktorou sa vyhlasoval Návštevný poriadok Tatranského národného parku. Informuje TANAP na webovej stránke.

„Po viac ako šesťročnom procese sa zavŕšilo spoločné úsilie kolektívu ľudí, ktorého výsledkom sú jasné pravidlá pohybu návštevníkov v najstaršom národnom parku na Slovensku. Možno nebudú vyhovovať všetkým, ale faktom je, že odzrkadľujú kompromis medzi záujmami ochrany prírody a požiadavkami záujmových skupín, ktoré využívajú územie národného parku,“ konštatuje Peter Spitzkopf, námestník riaditeľa Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.


Nový návštevný poriadok má nadobudnúť účinnosť od 15. decembra 2023. Dokument prináša návštevníkom mnoho kľúčových zmien. Okrem skrátenia obdobia sezónnej uzávery prináša nový dokument aj obmedzenie vstupu psov a iných zvierat do vysokohorského prostredia.

Psy sa budú môcť po novom pohybovať len mimo lokalít s výskytom svištích kolónií, lokalít so stálou prítomnosťou kamzičích čried a lokalít výskytu veľkých šeliem a ďalších vzácnych a ohrozených druhov živočíchov. Návštevný poriadok má zlegalizovať pohyb v okolí vysokohorských chát či vrcholov štítov alebo na iných miestach mimo značených turistických chodníkov, kde sa za účelom krátkodobého oddychu zvykne zhromažďovať množstvo ľudí.

„S novými pravidlami musia rátať aj horolezci, skialpinisti i vyznávači zimnej turistiky. Cyklistov poteší predĺženie existujúcich cykloturistických trás či nové vyhradené miesta pre cykloturistiku. Rozšíria sa tiež areály pre vodnú turistiku a oficiálne sa nastavia tiež pravidlá pre geocaching v národnom parku,“ dodáva Správa TANAP-u.


Prečítajte si viac:


Najnovšie správy