Krajské múzeum v Prešove pozýva na otvorenie archeologickej expozície SVET DÁVNYCH VEKOV


Foto: Krajské múzeum v Prešove pozýva na otvorenie archeologickej expozície SVET DÁVNYCH VEKOV Foto: Krajské múzeum Prešov

Expozícia o starom spája v sebe tradičnú múzejnú prezetáciu archeologických artefaktov s modernými multimdiálnymi technológiami a trojrozmernými scenickými kompozíciami a vizualizačnými doplnkami, ktoré približujú atmosféru života minulosti. S obľubou parafrázujem vetu môjho učiteľa praveku prof. B. Novotného, ktorý nám svojim študentom zvykol vravievať: Archeológ nemá vidieť hlinený hrniec, ale ruku hrnčiara, ktorá ho vyrobila.

Expozícia je v prvom rade cennou klenotnicou originálnych archeologických nálezov z regiónov Prešov, Vranov, Stropkov, Svidník, Bardejov, z regiónov slovensko-poľského pohraničia. Jej vznik umožnila realizácia projektu cezhraničnej spolupráce Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát, Interreg 2014-2020 V-A PL-SK, preto sa tu nachádza aj niekoľko skvelých exponátov od nášho poľského partnera - Podkarpatského múzea v Krosne. Podstatná väčšina vystavených archeologických nálezov je však zo zbierok Krajského múzea v Prešove a v Hanušovciach nad Topľou.

Expozícia Svet dávnych vekov sa nachádza v sugestívnom podzemí barokového Veľkého kaštieľa, ktoré sa stavebne upravilo pre jej potreby. V centrálnej časti sa nachádza atypický vlnovkovitý systém vitrín a informačných panelov. Predstavuje sinusoidné plynutie času, rieku dejín. Originálne premety vo vitrínach sprevádzajú jednoduché texty a obrazové štylizácie, ktoré charakterizujú dané obdobie.  

V interaktívnych tabuliach, umiestnených pri každej vitríne, sa môže návštevník zoznámiť s podrobnosťami o osídlení regiónu v tom-ktorom období a o vybratých exponátoch. Scény s charakteristickými výjavmi, situované po obvode výstavnej siene, majú posilniť predstavu o živote i smrti v minulosti. Základnú orientáciu v expozícii zaisťuje úvodný panel s animáciami scén a ich popularizačným predstavením.


Miesto: Archeopark Hanušovce nad Topľou
Dátum: 31.07.2018 - 16:00


Prečítajte si viac:


Zdroj: Krajské múzeum Prešov